VG-ORTH Polska sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51

tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91
multigips@multigips.pl

Skargi/Uwagi

W związku z wdrożeniem w VG-ORTH Sp. z o.o. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskowego informujemy, że osobą przyjmującą uwagi/skargi dotyczące działalności środowiskowej
VG-ORTH Sp. z o.o. jest p. Barbara Smędzik-Waligóra - Asystent ds. ZSZ – Laborant, Inspektor Ochrony Danych.
kontakt: waligora.barbara@multigips.pl