VG-ORTH Polska sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51

tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91
multigips@multigips.pl

Rekrutacja

Informacja dla kandydatów do pracy w VG-ORTH Polska Sp. z o.o.
 
Pragniemy Cię poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.
 
Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego VG-ORTH Polska Sp. z o.o. (ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, NIP: 632-17-22-088).
 
Dane osobowe, które przetwarzamy to przede wszystkim:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 
W pozostałym zakresie przetwarzamy tylko dane osobowe, które dobrowolnie przekaże kandydat do pracy.
 
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 221 §1 Kodeks pracy na potrzeby procesów rekrutacyjnych w VG-ORTH Polska Sp. z o.o. W przypadku danych, które nie są wymienione w art. 221 §1 k.p., podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda.
 
Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy VG-ORTH Polska Sp. z o.o., w szczególności są to pracownicy Działu Personalnego oraz Dyrektor lub Kierownik Działu, do którego aplikujesz. 
 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy między z VG-ORTH Polska Sp. z o.o.
 
Masz prawo do żądania od VG-ORTH Polska Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania.
 
Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Barbarą Smędzik-Waligórą, waligora.barbara@multigips.pl  (32) 783 27 60.
 
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).
 
Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.
 
Twoje dane w przypadku braku zatrudnienia będą przetwarzane w czasie danego procesu rekrutacji oraz 3 miesiące po jego zakończeniu.
 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.