MultiGips Betonkontakt

MultiGips Betonkontakt środek gruntujący do powierzchni wewnętrznych
 

Środek gruntujący MultiGips Betonkontakt jest to wymieszana z piaskiem kwarcowym dyspersja tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkalicznych.

 

ZASTOSOWANIE

Środek MultiGips Betonkontakt służy do gruntowania gładkich niechłonnych powierzchni (zwłaszcza betonowych), przeznaczonych do robót tynkarskich. Zastosowanie tego środka zwiększa przyczepność warstwy tynku do podłoża. Stosować w przypadku tynków gipsowych, mineralnych, oraz podczas okładania ścian płytą gipsowo-kartonową na zaprawie gipsowej.

UWAGA!

Nie wykonywać robót przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu poniżej 5 st. C oraz w przypadku gdy podłoże jest przemarznięte.

 

NAKŁADANIE TYNKÓW

Nakładanie tynków można rozpocząć, gdy zagruntowane podłoża są ponownie suche. Czas pomiędzy stwardnieniem środka MultiGips Betonkontakt i rozpoczęciem robót tynkarskich powinien być, ze względu na możliwe osiadanie pyłów, jak najkrótszy.

UWAGA!

Środka gruntującego MultiGips Betonkontakt nie należy mieszać z innymi środkami gruntującymi, ani rozcieńczać wodą. Może to spowodować istotne zmiany jego właściwości.

 

ZUŻYCIE MATERIAŁU

ok. 350 g / m2

 

PAKOWANIE

Wiadra po 20 kg, 24 wiadra na palecie

 

SKŁADOWANIE

UWAGA! Podczas składowania oraz transportu materiału nie wolno dopuszczać do jego przemarznięcia.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA

do 6 miesięcy od daty produkcji.