MultiGips Betongrunt

MultiGips Betongrunt środek gruntujący do gładkich, niechłonnych powierzchni
 

Środek gruntujący MultiGips Betongrunt jest to wymieszana z piaskiem kwarcowym dyspersja tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkaicznych.

 

ZASTOSOWANIE:

Środek MultiGips Betongrunt służy do gruntowania gładkich niechłonnych powierzchni (zwłaszcza betonowych), przeznaczonych do robót tynkarskich.
Zastosowanie tego środka zwiększa przyczepność warstwy tynku do podłoża. Stosować w przypadku tynków gipsowych, mineralnych, oraz podczas okładania ścian płytą gipsowo-kartonową na zaprawie gipsowej.
 

Czynności przygotowawcze:

Przed przystąpieniem do gruntowania należy usunąć luźno związane cząsteczki podłoża oraz oczyścić podłoże z kurzu. Podłoże powinno być suche i wolne od środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, klej do tapet, itp.). Gładkie, wodoodporne powłoki malarskie należy zmatować i oczyścić. Powłoki nieodporne na wodę usunąć. Przed użyciem bezwarunkowo starannie wymieszać zawartość opakowania. Stosować w stanie nierozcieńczonym.

UWAGA!

Nie wykonywać robót przy temperaturze powietrza w pomieszczeniu poniżej 5 st. C oraz w przypadku gdy podłoże jest przemarznięte.
 

 

Nanoszenie gruntu:

Nanosić równomiernie za pomocą wałka lub pędzla. W czasie nakładania należy pamiętać o częstym mieszaniu środka gruntującego w celu utrzymania jego jednorodnej konsystencji i zapobieganiu osiadania piasku na dnie opakowania. Powierzchnie niepodlegające obróbce jak szkło, marmur, klinkier, metal itd. należy chronić. Odpryski natychmiast zmyć wodą jeszcze na świeżo z zanieczyszczonych powierzchni. Zaschnięty materiał można zmyć za pomocą rozpuszczalnika do żywic syntetycznych lub środka do usuwania farb dyspersyjnych. Podczas stosowania zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.
 

Nakładanie tynków:

Nakładanie tynków można rozpocząć, gdy zagruntowane podłoża są ponownie suche. Czas pomiędzy stwardnieniem środka MultiGips Betongrunt i rozpoczęciem robót tynkarskich powinien być, ze względu na możliwe osiadanie pyłów, jak najkrótszy.

Temperatura i warunki obróbki:

Temperatura materiału, podłoża oraz powietrza podczas nakładania oraz do czasu całkowitego wyschnięcia środka gruntującego nie powinna być niższa niż +5°C. Ściany nie mogą być przemrożone. Aby uniknąć osiadania kurzu należy unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został zastosowany MultiGips Betongrunt.

Ogólne środki ochronne i higieniczne:

Przed przerwami i po zakończeniu pracy myć ręce. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy dobrej wentylacji pomieszczenia noszenie maski ochronnej nie jest konieczne. W razie zanieczyszczenia oczu obficie przemyć wodą. W razie, gdy podrażnienie oczu nie ustępuje (w ciągu kilku minut), natychmiast udać się do lekarza.

ZUŻYCIE MATERIAŁU

ok. 250 g / m2

 

PAKOWANIE

Wiadra po 15 kg, 24 wiadra na palecie

 

SKŁADOWANIE

UWAGA! Podczas składowania oraz transportu materiału nie wolno dopuszczać do jego przemarznięcia.

 

Przechowywanie:

Chronić przed mrozem (temperatura od +5°C do +25°C) przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez okres do 6 miesięcy. Otwarte pojemniki szczelnie zamknąć. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz podwyższonej temperatury.