Dokumentacja techniczna

Ściana pojedyncza

Schemat Grubość
d [mm]
Masa pow.
ściany
m' [kg/m2]
Współczynnik
izolacyjności
akustycznej
Rw(C;Ctr) [dB]
Pobierz
60 57 33 (-1; -3)
80 72 38 (-1; -3)
80 72 39 (-1; -4)
100 85,5 39 (-1; -5)
100 90 41 (-1; -4)
100 140 42 (-1; -5)
104 87 45 ( 0; -4)

 


 

Ściana podwójna

Schemat Grubość
d [mm]
Masa pow.
ściany
m' [kg/m2]
Współczynnik
izolacyjności
akustycznej
Rw(C;Ctr) [dB]
Pobierz
162,5   54 (-2; -7)
175 131 61 (-1; -5)
195 150 55 (-2; -5)
220 148 54 (-1; -4)
220 148 54 (-1; -5)
240 170 56 (-1; -4)
260 185 64 (-3; -7)
270 173 56 (-1; -4)