Dla użytkowników

INFORMACJA DLA KUPUJĄCYCH MIESZKANIE O ZALETACH ŚCIAN

MULTIGIPS W PORÓWNANIU Z INNYMI


System MultiGips stanowi trafną odpowiedź na potrzeby rynku budowlanego w zakresie ścian działowych. Prostota i szybkość montażu oraz niezwykle korzystne charakterystyki techniczno-ekonomiczne decydują o sukcesie tej technologii w wielu krajach europejskich. System MultiGips to produkt firmy VG-ORTH, jednego z wiodących producentów gipsowych materiałów budowlanych. Firma ta jest obecna na niemieckim rynku od ponad 80 lat, natomiast jako VG-ORTH Polska działa bardzo dynamicznie od ponad 10 lat w krajach Europy Środkowej (Polska, Rumunia, Bułgana, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia].


ZDROWY MIKROKLIMAT WNĘTRZ


Rynek budowlany w większości krajów europejskich charakteryzuje się wzrostem konkurencyjności oraz stale rosnącymi oczekiwaniami użytkowników w zakresie jakości i komfortu budynków. Zwraca się także coraz większa uwage na ekologiczne i zdrowotne właściwości stosowanych materiałów.
Ściany MultiGips doskonale spełniają te ostatnie wymogi, gdyż do ich wykonywania stosuje się najbardziej przyjazne dla człowieka tworzywo, jakim jest gips.
Materiał ten charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem promieniotwórczości naturalnej, kilkakrotnie niższym niż w przypadku cementu.
 
Maksymalne współczynniki promieniotwórczości naturalnej spoiw
budowlanych i surowców gipsowych 
1 - cement ogółem; 2 - cement 32,5 bez dodatków; 3 - cement 32,5 z dodatkami;
4 - cement hutniczy; 5 - wapno palone; 6 - gips budowlany; 7 - kamień gipsowy;
8 - gips syntetyczny.

DOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA


Kolejnym czynnikiem decydującym o komforcie użytkowania pomieszczeń jest ochrona przed hałasem. Sąsiad lubiący głośną muzyke może skutecznie uprzykrzyć nam życie.
System MultiGips zawiera rozwiązania pozwalające zabezpieczyć się przed tego typu problemami. Pierwszym z nich jest wspomniane już wcześniej zastosowanie na obwodzie ściany przekładek elastycznych, tłumiących boczne przenoszenie dźwieku. Izolacyjność akustyczna ściany pojedynczej o grubości 8 cm wynosi Rw = 39 dB. Aby uzyskać taką izolacyjność w przypadku ścian z płyt gipsowo-kartonowych należałoby wykonać przegrodę o grubości 12,5 cm, czyli 1,5 razy grubszą!
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
ŚCIAN WARSTWOWYCH MultiGips

Opis ściany
 
 Grubość
 ściany
 Masa 1m2
 ściany 
 Rw 
cm kg dB
Ściana z dwóch warstw bloczków
MultiGips o grubości 8 cm i wełny
mineralnej o grubości 5 cm
22 150 54

Ściana z dwóch warstw bloczków
MultiGips o grubości 8 cm i 10 cm oraz
wełny mineralnej o grubości 5 cm

24 168 56
Ściana z dwóch warstw bloczków
MultiGips o grubości 10 cm i wełny
mineralnej o grubości 5 cm
26 186 64


Drugie rozwiązanie stanowi oferta ścian warstwowych, stosowanych głównie jako przegrody miedzymieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych o konstrukcji szkieletowej.
Ściany te sktadają się z dwóch warstw bloków MultiGips, pomiędzy którymi znajduje się warstwa wełny mineralnej o grubości 5 cm. Wełna mocowana jest za pomocą kleju gipsowego do jednej warstwy bloków a od drugiej warstwy bloków dzieli ją pustka powietrzna o grubości 1 cm. Izolacyjność ściany warstwowej z bloków o grubości 8 cm wynosi Rw = 54 dB. Jest to przy tym przegroda bardzo smukła i lekka, gdyż jej łączna grubość wynosi 22 cm, a 1 m2 ściany waży tylko 150 kg. Dla porównania, izolacyjność akustyczna ściany gazobetonowej o grubości 38 cm, wykonanej z elementów o gestości 520 kg / m3, wynosi Rw = 49 dB.
 

WYSOKA OGNIOODPORNOŚĆ


Ważnym parametrem określającym bezpieczeństwo budynku jest odporność ogniowa przegród, decydujaca o szybkości rozprzestrzeniania się ognia oraz o możliwości ewakuacji osób w przypadku wystapienia pożaru. Ściany MultiGips nie tylko nie rozprzestrzeniają ognia, lecz stanowią doskonałą przegrodę zapobiegającą przenoszeniu się pożaru.
Odporność ogniowa ściany MultiGips o grubości 8 cm wynośi aż 3 godziny (El 180 według normy EN 13501-2). Dia porównania, ognioodporność ściany z płyty gipsowo-kartonowej zwykłej 12,5 mm wypełnionej wetną mineralną 5 cm wynosi tylko pół godziny, natomiast przegroda z gazobetonu o grubości 10 cm posiada ognioodporność 90 minut, czyli dwa razy niższa niż ściany MultiGips.
WYSOKA STABILNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ


Każdy użytkownik mieszkania ceni sobie łatwość zawieszenia na ścianie obrazu, półki lub szafki kuchennej. Montaż cieżkich przedmiotów jest bardzo kłopotliwy, kiedy mamy do czynienia ze ścianami z płyty gipsowo-kartonowej. Z kolei wbicie gwoździa, aby zawiesić lekki obraz, bywa trudne w przypadku ścian betonowych lub ceglanych.
System MultiGips doskonale radzi sobie z obydwoma problemami: wbicie gwoździa jest czynnościa bardzo łatwą, natomiast montaż ciężkich półek również nie stwarza problemu, jeśli zastosujemy kołki rozporowe zgodnie z katalogiem Multigips.
Na niektórych kotwach można zawiesić nawet przedmioty o wadze do 200 kg przy obciążeniu punktowym! Dia porównania dopuszczalne obciażenie dla ściany z płyt G-K 7,5 cm wynosi 70 kg na metr bieżący przy ograniczonych wymiarach przedmiotów i specjalnych sposobach mocowania.
 

SYSTEM MULTIGIPS DLA POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH


Mogłoby się wydawać, że bloki MultiGips wykonane z gipsu - materiału o wysokiej chłonności wilgoci, nadają się wyłącznie do pomieszczeń suchych. Nic bardziej mylnego!
System MultiGips oferuje bloki HYDRO, impregnowane przeciwwilgociowo w całej swej masie, których nasiąkliwość po 2-godzinnym zanurzeniu w wodzie jest niższa niż 5%. Tak niskiej nasiąkliwości nie zapewniają żadne technologie konkurencyjne.
Bloki MultiGips HYDRO mają kolor zielony a do ich łaczenia służy specjalny klej odporny na działanie wody, rownież barwiony na zielono. Ściany MultiGips HYDRO stosowane są w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, do których zalicza się przede wszystkim łazienki i toalety. Zaleca sie także wykonywanie z bloków HYDRO pierwszej warstwy ścian w przypadku, kiedy montaż przegród ma miejsce w budynku jeszcze nie zadaszonym, narażonym na ryzyko gromadzenia się wody opadowej wewnątrz pomieszczeń.


SERWIS TECHNICZNY I JAKOŚĆ WYKONANIA


System MultiGips to nie tylko doskonałej jakości materiały i rozwiązania techniczne, lecz także profesjonalny serwis, obejmujący seminaria, fachowe doradztwo techniczne oraz szkolenia praktyczne. Doradcy firmy VG-ORTH są do dyspozycji na każdej budowie, aby przeszkolić ekipy wykonawcze i pomagać w rozwiązaniu problemów technicznych. Produkt Manager-owie VG-ORTH utrzymują stały kontakt z biurami projektowymi, dzieki czemu ściany MultiGips są, wykorzystywane w wielu projektach obiektów mieszkalnych, hotelowych, handlowych i administracyjnych.
System ścian MultiGips gwarantuje wysoką jakość i doktadność wykonania. Największą dopuszczalną odchyłką wymiarów na dwu metrowej łacie wynosi 2mm.