VG-ORTH Polska sp. z o.o.

43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51
tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91
multigips@multigips.pl

NIP: 632-17-22-088

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000175018
Kapitał zakładowy: 6.100.000 zł

Dane teleadresowe

Sekretariat:
tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91

e-mail: multigips@multigips.pl

Inspektor Ochrony Danych:

tel. +48 032 783 27 60
fax. +48 032 783 27 91
e-mail: waligora.barbara@multigips.pl

Dział Logistyki i Realizacji Zamówień:

tel. +48 032 783 27 61

e-mail: zamowienia@multigips.pl

Dział Marketingu i Sprzedaży:

tel. +48 032 783 27 97

e-mail: marketing@multigips.pl


Managerowie Sprzedaży: