VG-ORTH Polska sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51

tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91
multigips@multigips.pl

Aktualności

01 Stycznia 2014
Nowy produkt marki MultiGips
Nowy produkt marki MultiGips

Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny MPK01

Zaprawa tynkarska jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu portlandzkiego, lekkich wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów. Produkt charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na ściskanie, dobrą przyczepnością oraz wodoodpornością po stwardnieniu.
 

ZASTOSOWANIE

Multigips Tynk maszynowy lekki cementowo–wapienny MPK01 do wewnątrz przeznaczony jest do maszynowego wykonania jedno lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej (np. łazienki, piwnice). Do stosowania na ścianach i stropach betonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonów lekkich i na tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych. Idealny jako tynk podkładowy pod cementowe, gipsowe i akrylowe gładzie.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Multigips Tynk maszynowy lekki cementowo–wapienny MPK01 do wewnątrz można stosować na suche, mocne podłoża. Wolne od kurzu i innych środków zapobiegających przyleganiu (np. tłuszczów, smarów, środków adhezyjnych używanych przy deskowaniu). Do wykonywania tynków można przystąpić dopiero do okresie osiadania, kurczu i schnięcia murów i ścian. Dla ścian murowanych czas dojrzewania trwa do 3 miesięcy a dla ścian i elementów betonowych do 6 miesięcy. Silnie i średnio chłonne podłoża jak i gładkie podłoża betonowe należy zagruntować Obrzutką Cementową MultiGips. Podłoża o dużej chłonności (np. gazobeton) należy dodatkowo, przed nałożeniem obrzutki cementowej, zagruntować środkiem gruntującym MultiGips Grundiermittel rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.
 

PRZYGOTOWANIE zaprawy

Opakowanie 30 kg Multigips Tynk maszynowy lekki cementowo–wapienny MPK01 do wewnątrz rozmieszać w około 6,5-7,0 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy (około 2 min). Należy uważać aby zaprawa miała jednolitą konsystencję. Z uwagi na chłonność podłoża i warunki atmosferyczne dokładną ilość dodawanej wody należy ustalić doświadczalnie. Kolejne partie zaprawy muszą być przygotowane z taką samą ilością wody. Czas zachowania właściwości roboczych po zarobieniu wodą wynosi do 5 godzin w temperaturze 20°C.

 

nanoszenie zaprawy

Multigips Tynk maszynowy lekki cementowo–wapienny MPK01 do wewnątrz nakładać na podłoże za pomocą kielni tynkarskiej lub agregatu tynkarskiego (np. PFT G5) jednowarstwowo na grubość od 10 do 20 mm. Gdy tynk lekko stężeje, wyrównać powierzchnię łatą trapezową. Wygładzenie i otrzymanie odpowiedniej faktury wykonać pacą poliuretanową lub z filcem.
 

wskazówki uzupełniające

Nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i powyżej +25°C. Nie mieszać z innymi zaprawami.
Nakładanie następnej warstwy tynkarskiej dopiero po min. 24 godzinach, przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%. Przy obniżonej temperaturze i podwyższonej wilgotności czas ten ulega wydłużeniu. Wykonaną wyprawę chronić przed szybkim wysychaniem przez minimum 1 dzień. Poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków atmosferycznych może być zróżnicowana wytrzymałość i przyczepność. Narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą.

 

ZUŻYCIE MATERIAŁU

Ok. 1,3 kg / m2 na każdy 1 mm grubości warstwy zaprawy.

 

GRUBOŚĆ TYNKU

10 - 20 mm

 

Uziarnienie

0,6 mm
 

absorpcja wody

W0
 

Przyczepność

min. 0,2 N/mm2, FP:A
 

Wytrzymałość na ściskanie

CS I

 

Reakcja na ogień

Klasa A1
 

CZAS OBRÓBKI

Ok. 300 min w zależności od grubości tynku, rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności powietrza.

 

PAKOWANIE

Worki po 30 kg, ilość worków na palecie 42 sztuk.

 

SKŁADOWANIE

Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianych paletach.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA

Do 9 miesięcy od daty produkcji w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.