VG-ORTH Polska sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51

tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91
multigips@multigips.pl

Aktualności

02 Lipca 2017
Nowy produkt marki MultiGips
Nowy produkt marki MultiGips

MultiGips Gipsowa gładź szpachlowa

MultiGips Gipsowa gładź szpachlowa wzmocniona polimerami służy do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Przeznaczona jest na typowe podłoża budowlane takie jak tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, beton, płyty gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe. Stanowi doskonałe podłoże pod malowanie i tapetowanie. Zaprawy tej nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.
 

ZASTOSOWANIE

MultiGips Gipsowa gładź szpachlowa do tworzenia gładkich i równych powierzchni może być nakładana od grubości warstwy 0,1 mm do 3 mm. Produkt jest przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku.

MultiGips Gipsowa gładź szpachlowa może być używana do:
- szpachlowania płyt gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, do wykonywania gładzi na podłożach takich jak na tynki gipsowe, tynki wapienne, tynki  cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne, równe i czyste. Przed przystąpieniem do prac podłoże należy oczyścić z luźnych elementów, pozostałości starych powłok malarskich oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń np. olejów, wosków ograniczających przyczepność i wiązanie. Szpachlowane podłoże nie może być wilgotne ani zamarznięte. Podłoże z nalotami pleśni, mchów i grzybów należy oczyścić. Każdorazowo wykonawca jest zobowiązany do oceny powierzchni przed szpachlowaniem oraz do podjęcia decyzji o uprzednim zastosowaniu środka gruntującego. Podłoża chłonne zagruntować głęboko penetrującym środkiem gruntującym. Podłoża niechłonne, takie jak stropy betonowe, żelbetowe czy filigranowe muszą być suche i wolne od wszelkich zabrudzeń takich jak np. oleje szalunkowe. Tak sprawdzone podłoża należy zabezpieczyć gruntem głęboko-penetrującym lub gruntem czepnym w zależności od oceny podłoża.

 

Przygotowanie masy

Proporcje mieszania zależą od przewidzianego sposobu aplikacji. W przypadku nakładania ręcznego należy stosować ok. 0,45 litra wody na 1 kg suchej mieszanki. Suchą mieszankę należy rozrabiać poprzez powolne wsypywanie jej do wody, następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Możliwa jest korekta konsystencji po przez dolanie wody lub dosypanie suchej mieszanki i ponowne przemieszanie. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry około 60 minut.

 

Sposób użycia

Do nakładania ręcznego używać narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej. Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych z wykończeniem krawędzi AK: nałożyć spoinowe taśmy papierowe lub z włókna szklanego i wypełnić Gipsową gładzią szpachlową MultiGips lub MultiGips Füllgips FG 70. Przed nałożeniem kolejnej warstwy szpachli poprzednia musi być sucha. Przy grubowarstwowym szpachlowaniu, w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni należy nakładać w kilku warstwach. Maksymalna grubość pojedynczej warstwy wynosi 5mm. Wszelkie nierówności powstałe podczas nakładania szpachli, po wyschnięciu należy zeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 180 – 220.
 

Wskazówki uzupełniające

- Szpachlować gdy nie zachodzą większe zmiany w długości płyt na skutek zmian wilgotności lub temperatury.
- Narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą.
- Nie mieszać z innymi materiałami.
- Suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub siatką, odpylić.
 

Uwagi

- Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
- Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.
- Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyrób chronić przed wilgocią.
 

Orientacyjne zużycie

Szpachlowanie całopowierzchniowe: ok. 1,0 kg/m²/mm suchej masy.

Temperatura stosowania

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

Okres przechowywania

do 9 miesięcy od daty produkcji.

SKŁADOWANIE

Składować na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed mrozem.


PARAMETRY TECHNICZNE

Grubość nanoszenia: 0,1 do 3,0 mm
Ciężar nasypowy: ok. 1,2 kg/L
Czas obróbki: masa rozrobiona z wodą zachowuje właściwości robocze przez około 60 minut.
Uziarnienie: do 0,18 mm
Wytrzymałość na zginanie: > 1,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: > 2,0 N/mm2
Współczynnik paroprzepuszczalności [μ] na sucho: 10μ, na mokro: 6μ (EN ISO 10456)